Cilla Midhall & Petter Pettersson

Utställningsperiod: den 21:e juni till 10 augusti 2014
Vernissage den 21:e juni kl. 11.00
Cilla Midhall och Petter Pettersson ställer ut på Langsbo Konsthall.
Under vernissagen kommer Cilla prata om och demonstrera sin tryckmetod.

PETTER PETTERSSON:
Grafiker, tecknare, målare och skulptur. Petter Pettersson skildrar ögonblick med energi och tyngd i medier som brons, akvarell, krita och kol.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna museet i Stockholm och The British Museum i London

CILLA MIDHALL
“Cilla Midhalls bilder bär fram en berättelse i gränslandet mellan djur och människa. Med fabelliknande inslag utforskar hon ett ursprungligt tillstånd; världen mellan dröm och vakenhet, mellan saga och verklighet, där människa och djur rör sig fritt över gränserna. Kontrasterna av svärta och ljus rymmer spännvidden av att leva, att leva vid himmel och jord och kanske något därutöver.”
Reprenterad: Statens konstråd, kommuner och landsting.