Jonas Törnkvist & Micaela Cignozzi

Jonas Törnkvist & Micaela Cignozzi – Partly truth, partly fiction
14:e juli till 7:e augusti 2016

– I inspirerande och undersökande processer står sanning och fiktion emot varandra.
Omvärld, vardagsform och minne reduceras, upprepas eller byggs helt om i nya konstellationer.

Jonas Törnkvist undersöker omvärlden och låter plats, föremål eller minne starta en skapande process.
En abstrakt bildvärld träder fram där måleriet används för att undersöka och reducera minnebilder till färg, form, struktur och material.

Med former och konstruktioner hämtade från vårt dagliga liv, tar Micaela Cignozzi oss på en undersökande resa där elegans stänger ute eller sluter oss inne. Fragment låter sig upprepas och bilda nya konstellationer som tillsammans utgör en större helhet och en ny verklighet.